FRYMËZIM. EDUKIM. KONTAKTE. ZHVILLIM.

Inovacioni nuk mund të zhvillohet i izoluar, ai kërkon veprim kolektiv. Në Innovation Hub ju gjeni burimet, njohuritë dhe talentin për të zhvilluar iniciativat tuaja.