5

May

Strategic Management of Intellectual Property for SMEs

The workshop will be an opportunity to learn about the strategic importance of IP for start-ups; the key IP activities for start-ups along the journey and the ways in which IP can be exploited. Case studies will be presented illustrating a variety of ways in which IP has been used successfully to generate revenue and […]

5

May

Albania’s Business Generation

ABG është kursi i parë i sipërmarrjes në Tiranë vetëm për të rinj 15-21 vjeç që të kthejnë idetë e tyre në kompani ose biznese të suksesshme. Kohëzgjatja e këtij kursi është 8 ditë. Aplikantët e përzgjedhur do krijojnë skuadrat e tyre në bazë të roleve të një nisme sipërmarrjeje dhe interesave të përbashkëta. Secila […]

5

May

ICT Youth Camp

“ICT Youth Camp” është një program trajnimi dhe mentorimi 4-ditor që synon të rrisë njohuritë dhe aftësitë e të rinjve dhe të rejave në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), si dhe zhvillimin e një plan biznesi mbi një ide biznesi në fushën e TIK. Përtej rritjes së njohurive teknike, programi do të […]

5

May

iOS Development – Get Ready to Work

Professional academy / training The aim of the action is to build the ‘desired employee’ of tomorrow by designing individuals based on market needs and trends, empowering them with the right set of skills to capitalize during their employment process, thus enabling successful jobs and enhanced living standards. ICT Academy is a learning center offering […]

5

May

Albanian Skills

Third Edition of AlbanianSkills Competition 2017 Aplikoni nese deshironi te jeni pjese e konkursit. Klikoni te linku per tu njohur me profesionet dhe programin e detajuar http://www.albanianskills.org/