KOMUNITETI

Bashkohu me një komunitet të besuar partnerësh, të rinjsh, investitorësh për të shkëmbyer ide, praktika apo për të nisur projekte të përbashkët. Innovation hub ju ofron kontakte direkte me biznese në fushën e Informatikës dhe Teknologjisë, me përfaqësues SME, me Fondacione dhe Donatorë të mundshëm, duke ju vënë në dispozicion format respektive të aplikimit si dhe takime të drejtpërdrejta me ta; Organizata dhe Iniciativa Start-up në Shqipëri, Kosovë dhe më gjerë.

Ju ftojmë të merrni pjesë në aktivitetet e parashikuara si dhe të vizitoni shpesh kalendarin e eventeve për të rritur shanset e përfitimit.