PAKETA START-UP

Paketa “Start-up Tirana” mbështet start-up të cilat duan të zhvillojnë idenë e tyre të biznesit në Tiranë. Aplikoni!

Start-up do të përfitojnë:
– Hapësirë pune falas
– Mjete në dispozicion të zhvillimit të idesë
– Konsulencë profesionale dhe ndjekje hap pas hapi të idesë tuaj me të gjithë komponentët përbërës
– Akomodim për një periudhë 6-mujore
– Ndjekjen e proçesit dhe plotësimin e dokumentacionit për marrjen e lejes së qëndrimit në Shqipëri
– Ndjekjen e proçesit dhe rregjistrimin e start-up në QKB
– Financim i mundshëm i idesë!

Një mundësi unike për t’ju bashkuar Startup-ve më të reja dhe novatore të kryeqytetit!

 

Materiale ndihmëse:

  1. Si të regjistrojmë një biznes?
  2. Leje qëndrimi në Shqipëri