PARTNERËT


Innovation Hub është një iniciativë e Ministrit të Shtetit për Innovacionin dhe Administratën Publike i cili financohet nga programi Italo-Shqiptar i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim- IADSA. Ky projekt po realizohet në bashkëpunim me dy partnerë:

  1. – Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Barleti
  2. – Partners Albania, Center for Change and Conflict Management Comune di Vieste

 

Ministër Shteti për Inovacionin dhe Administratën Publike

www.inovacioni.gov.al

Logo_Min_Inovacionit

 

 

Programi Italo-Shqiptar i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim- IADSA
www.iadsa.info

iadsa

 

 

Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Barleti

www.bird.umb.edu.al

logo-bird

 

 

Partners Albania, Center for Change and Conflict Management Comune di Vieste

www.partnersalbania.org

PA_logo_RGB