PRENOTO HAPËSIRAT


Ju lutem plotësoni formën e mëposhtme:
OrganizateIndivideKompani

Emri Organizatës/Institucionit:

Personi Kontaktit:

Adresa:

Telefoni:

Email:

Lloji aktivitetit

Emri i eventit:

Arsyeja e prenotimit:
TrajnimWorkshopKonferencëKoktejlPanairZhvillim pune individuale


Ambjenti që dëshironi të prenotoni:
Tech shopHacker SpaceFabrication LabOpen design CityLaboratori "Hardware"