PUNA JONË


“Unë kam një IDE dhe po mendoj për hapat që më nevojiten për zhvillimin e saj”

Innovation Hub Tirana shërben si një katalizator për të ndihmuar kalimin nga faza e perceptimit të idesë deri në krijimin e produktit/shërbimit, duke ofruar bashkëpunim, ambjente të posaçme për zhvillimin e idesë, rrjetëzim, mbështetje dhe kur është nevoja investitorë.

Innovation Hub Tirana është kurator i punës fizike dhe virtuale dhe hapësirat sociale të dizajnuara për të ndihmuar të materializohet vizionin tuaja për një botë më të mirë – duke ofruar një përzierje unike e infrastrukturës, kontakteve, frymëzimit, dhe të mësuarit për njerëzit që duan të lëvizin idetë e tyre nga qëllim për të ndikua