START-UP TE KRIJUAR

Në kuadër të projektit Innovation Hub, nëpërmjet mbështetjes financiare të Programit të Konvertimit të Borxhit për Zhvillim IADSA, u mundësua financimi I 16 ideve start-up në fushën e ICT-së. Duke klikuar më poshtë gjeni një përmbledhje të ideve fituese.